MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Téma - časť Di-Do  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : D'-Dc, De, Di-Do, Dp-Dž
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
diabetes mellitus (26)
diabetická noha (1)
diabetológia (5)
diabetologická noha (1)
diagnostika (40)
diagnostika (lek.) (4)
diagnostika a liečba (8)
diagnostika a servis (2)
diagnostika a terapia (9)
diagnostika biochemická (1)
diagnostika bioptická (1)
diagnostika diferenciálna (4)
diagnostika endoskopická (1)
diagnostika fyzikálnymi met.. (1)
diagnostika kvantitatívna (1)
diagnostika lekárska (4)
diagnostika mikrobiologická (1)
diagnostika pedagogická (6)
diagnostika podniková (1)
diagnostika psychologická (3)
diagnostika röntgenologická (4)
diagnostika špeciálnopedago.. (1)
diagnostika technická (5)
diagnostika ultrazvuková (3)
diagnostikovanie (1)
diagnózy (3)
diagnózy chybné (2)
diagramy (2)
dialektika (4)
dialektika marxistická (1)
dialektika materialistická (1)
dialektológia (4)
dialektológia slovenská (1)
dialektológia sociálna (1)
dialery (1)
diaľkový prieskum Zeme (1)
diaľkový prieskum Zeme (DPZ) (2)
diaľnice (2)
dialóg (3)
dialóg náboženský (1)
dialóg sociálny (1)
dialógy filozofické (1)
dialógy s básnikom (1)
dialýza (2)
diamanty (3)
Diana (princezná z Walesu,.. (5)
Diana de Poitiers, 1499-1566 (1)
dianie politické (1)
DiCaprio, Leonardo, 1974- (1)
Dickens, Charles, 1812-1870 (4)
didaktika (61)
didaktika analytická (1)
didaktika cudzích jazykov (2)
didaktika dejepisu (1)
didaktika literárna (1)
didaktika plávania (1)
didaktika predmetová (2)
didaktika prekladu (2)
didaktika školská (2)
didaktika technických predm.. (1)
didaktika telesnej výchovy (1)
didaktika všeobecná (1)
didaktika vysokej školy (2)
Diderot, Denis (francúzsky.. (1)
diela (7)
diela architektonické (1)
diela filozofické (1)
diela historické (1)
diela hudobné (1)
diela literárne (18)
diela muzikálové (1)
diela operné (3)
diela pedagogické (1)
diela umelecké (3)
diela vodné (7)
dielektriká (1)
dielne domáce (4)
dielo (71)
dielo básnické (1)
dielo dramatické (1)
dielo epické (1)
dielo filmové (1)
dielo filozofické (4)
dielo hudobné (1)
dielo hudobnoteoretické (1)
Dielo J. A. Komenského (1)
dielo jazykovedné (1)
dielo literárne (7)
dielo literárno-historické (1)
dielo literárno-kritické (1)
dielo pedagogické (2)
dielo prozaické (4)
dielo vedecké (1)
dielografie (1)
Dienstbier, Jiří (1)
diera ozónová (1)
diery čierne (3)
diéta
diéta bezlaktózová (1)
diéta bezlepková (9)
diéta diabetická (5)
diéta Gersonova stravovacia (1)
diéta ketónová (1)
diéta Köhnlechnerova (2)
diéta liečebná (2)
diéta pankreatická (1)
diéta redukčná (7)
dietetika (3)
Dietrich, Marlene, 1901-1992 (3)
diéty (19)
diéty liečebné (2)
diéty redukčné (6)
dievčatá
dievčatá ázijské (1)
diferenciácia pedagogická (1)
diferenciácia regionálna (1)
digitalizácia (3)
digitálne technológie (1)
digitálny analyzátor hlasov.. (1)
digitálny model krajiny (1)
diktátori (4)
diktátori svetoví (1)
diktatúra (3)
diktatúry európske (1)
diktatúry vojenské (1)
diktáty (17)
diktáty pravopisné (2)
Dilong, Rudolf, 1905-1986 (1)
dimenzie zdravotné (1)
dinosaury
diódy (4)
diódy kremíkové (1)
Diogenés Laertios, 400 p.n... (2)
Dioklecián, 246-316 stor.pr.. (1)
Diokleciánov palác (1)
Dion, Céline (1)
diplomacia (27)
diplomacia česká (1)
diplomacia hospodárska (1)
diplomacia slovenská (3)
diplomacia vojenská (1)
diplomati (3)
diplomati slovenskí (2)
diplomatika (1)
diplomová práca (1)
Dirie, Waris, 1965- (2)
dirigenti (1)
dirigenti slovenskí (1)
disciplína (2)
disciplína školská (6)
disciplíny (2)
diskografia (1)
diskriminácia (3)
diskriminácia rasová (1)
diskriminácia seniorov (1)
diskriminácia v zamestnaní (1)
diskurz (1)
diskusia (1)
diskusia (filozof.) (1)
diskusie (1)
diskusie politické (1)
disparity regionálne (2)
dispenzarizácia (1)
Disraeli, Benjamin (britský.. (1)
diuretiká (1)
diváci (1)
divadlá operné svetové (1)
divadlo (24)
divadlo absurdné (1)
divadlo alžbetínske (3)
divadlo amatérske (1)
divadlo anglické (4)
divadlo ázijské (1)
divadlo bábkové (6)
divadlo české
divadlo filozofické (1)
Divadlo J. K. Tyla (Plzeň,.. (1)
divadlo ľudové slovenské (1)
divadlo ochotnícke (6)
divadlo ochotnícke slovenské (1)
divadlo ochotnícke slovensk.. (3)
divadlo slovenské
divadlo sovietske (1)
divadlo svetové (5)
diverzita (1)
diverzita biologická (2)
diverzita krajiny (4)
diviaky (1)
dividendy (1)
divízie horské (1)
Divoký západ (25)
divy prírodné (3)
divy Slovenska (2)
divy sveta (21)
dizajn (5)
dizajn distribučný (1)
dizajn grafický (3)
dizajn interiérov (1)
dizajn moderný (1)
dizajn priemyselný (1)
dizajnéri (1)
dizajnéri českí (1)
Djokovič, Novak, 1987- (1)
dlaždice (2)
dlh štátny (1)
Dlhá Lúka (Bardejov, Sloven.. (1)
dlhopisy (1)
dlhopisy podnikové (1)
dlhovekosť (6)
Dmowski, Roman, 1864-1939 (1)
DNA (6)
dna (2)
dni (1)
do 1 roka (4)
do 12. stor. (1)
do 14 rokov (1)
do 15 rokov (1)
do 15. stor. (1)
do 18. rokov (1)
do 18. stor. (3)
do 19. stor. (3)
do 2. svetovej vojny (1)
do 20. stor. (3)
do 3 rokov (4)
do 6. stor. n. l. (1)
do 60. rokov 20. stor. (1)
do 7 rokov (1)
do konca 15.stor. (1)
do konca 19. st. (1)
do konca r. 1997 (1)
do pol. 19. stor. (1)
do r. 1125 (2)
do r. 1200 p. n. l. (1)
do r. 1314 (1)
do r. 1485 (1)
do r. 1492 (1)
do r. 1526 (6)
do r. 1527 (1)
do r. 1773 (1)
do r. 1781 (2)
do r. 1789 (1)
do r. 1790 (1)
do r. 1848 (4)
do r. 1900 (1)
do r. 1905 (2)
do r. 1914 (1)
do r. 1915 (1)
do r. 1917 (1)
do r. 1918 (6)
do r. 1938 (2)
do r. 1941 (1)
do r. 1944 (1)
do r. 1948 (4)
do r. 1950 (1)
do r. 1960 (3)
do r. 1966 (1)
do r. 1971 (1)
do r. 1973 (1)
do r. 1980 (2)
do r. 1981 (1)
do r. 1984 (1)
do r. 1989 (2)
do r. 1993 (3)
do r. 2000 (1)
do r. 2004 (1)
do r. 2015 (1)
do r. 2016 (1)
do r. 2025 (1)
do r. 600 (2)
do r. 970 p.n.l. (1)
do r.1966 (1)
do r.1980 (1)
do stor. 13. (1)
do stor. 14. (2)
do stor. 15. (1)
do stor. 17. (2)
do stor. 19. (2)
do stor. 19., 2. pol. (1)
do stor. 20. (1)
do stor. 5. n.l. (1)
doba bronzová (7)
doba bronzová staršia (1)
doba kamenná
doba kamenná mladšia (1)
doba ľadová (3)
doba rímska (3)
doba sťahovania národov (1)
doba železná (3)
doberman (1)
Dobiáš, Viliam, 1950- (1)
dobro (5)
Dobrovitsová, Ida, 1851-1920 (1)
dobrovoľníctvo (7)
Dobšinská ľadová jaskyňa (S.. (1)
Dobšinský, Pavol, 1828-1885 (4)
dobytie (3)
dobytie Ameriky (1)
dobytie Červenou armádou (1)
dobytie Konštantínopola, 14.. (1)
dobytok hovädzí (17)
dobývanie zlata (1)
Dóciovci (rod) (1)
Doctorow, E.L., 1931-2015 (1)
Dočolomanský ml., Michal, 1.. (1)
Dočolomanský, Michal, 1942-.. (2)
Dodd, Arthur, 1919-2011 (1)
Dodd, Marta, 1909-1990 (1)
Dodd, William Eduard, 1869-.. (1)
doga nemecká (1)
dogmy (1)
dogmy kresťanské (1)
dohľad bankový (1)
Dohnány, Mikuláš, 1824-1852 (4)
Dohoda o otvorenom nebi (1)
dohody (1)
Dohovor o biologickej diver.. (2)
Dohovor o ochrane ľudských.. (3)
dochádzka školská (2)
dojčatá (8)
dojčenie (5)
dojenie (1)
doklady písomné (1)
dokumentácia technická (3)
dokumentácia zdravotná (1)
dokumenty (57)
dokumenty a materiály (1)
dokumenty a prejavy (1)
dokumenty archívne (2)
dokumenty historické (4)
dokumenty medzinárodné (1)
dokumenty OSN (3)
dokumenty pedagogické (1)
dokumenty právne (1)
dokumetácia ošetrovateľská (1)
Doležal, Pavol, 1700-1778 (1)
doliny (2)
Dolná Krupá (Slovensko) (1)
Dolné Rakúsko (1)
Dolné Srnie (Slovensko) (2)
doložky dodacie (1)
domácnosť (39)
domácnosť bezodpadová (1)
domácnosti (2)
domácnosti české (1)
domestikácia (2)
Dominikáni (3)
Dominikánska republika (2)
domorodci africkí (1)
domovy detské (1)
domovy dôchodcov (3)
domy
domy bytové (3)
domy energeticky pasívne (1)
domy historické (1)
domy inteligentné (2)
domy nízkoenergetické (1)
domy obytné (4)
domy osvety - p. budovy kul.. (1)
domy panelové (1)
domy rekreačné (2)
domy rodinné (58)
domy terasové (1)
domy úsporné energeticky (1)
domy verejné (1)
Don Bosco (1)
Donatello, asi 1386-1466 (1)
Donč, asi 1280- asi 1345 (1)
Donner, Juraj Rafael, 1693-.. (1)
Donutil, Miroslav, 1951- (1)
doping (2)
doplnky bytové (1)
doplnky odevné (1)
doplňovačky (2)
dopovedačky (1)
doprava (20)
doprava autobusová (1)
doprava automobilová (1)
doprava cestná (17)
doprava cestná nákladná (1)
doprava kontejnerová (1)
doprava kozmická (1)
doprava letecká (6)
doprava lodná (2)
doprava medzinárodná (1)
doprava mestská hromadná (1)
doprava námorná (1)
doprava osobná hromadná (2)
doprava vodná (1)
doprava železničná
dopravná výchova (2)
dopyt spotrebiteľský (1)
dorozumievanie (3)
dorozumievanie bez slov (1)
dospelí (2)
dospelosť (3)
dospievanie (>99)
Doss, Desmond, 1919-2006 (1)
dostihy (6)
Dostojevskij, Fiodor Michaj.. (9)
doštičky krvné (1)
dotácie (1)
dotazníky (2)
dotovanie (1)
Douglas, Kirk, 1916-2020 (1)
Dovbuš, Olexa, ?-1745 (1)
Downov syndróm (3)
Dóža, Juraj, 1470-1514 (1)
dôchodky (7)
dôchodok národný (2)
dôkazy (1)
dôsledky (4)
dôsledky ekologické (1)
dôsledky ekonomické (1)
dôsledky ekonomické a sociá.. (1)
dôsledky sociálne (2)
dôsledky v mestách (1)
dôstojnícky zbor (1)
dôstojnosť ľudská (2)
dôvera (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.