MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Téma - časť O  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : O-Of, Oh-Or, Os-Oz
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
O - 11.ročné (1)
O'Casey, Sean, 1880-1964 (1)
O'Connor, Sinead, 1966- (1)
OAPEC (1)
Ob (Rusko) (1)
obaly (1)
obaly papiernické (1)
obce
obce slovenské (1)
obcody offsetové (1)
občania postihnutí (1)
občania postihnutí zdravotne (2)
občianska náuka (3)
Občianska vojna v Španielsku (3)
Občianska vojna v USA (6)
občianstvo (8)
občianstvo aktívne (1)
občianstvo demokratické (3)
občianstvo európske (1)
občianstvo intímne (1)
občianstvo sociálne (1)
obdobia ročné (1)
obdobie 1.ČSR (1)
obdobie druhej republiky (1.. (1)
obdobie medzivojnové (7)
obdobie povojnové (23)
obdobie predhistorické (1)
obdobie predkolumbovské (2)
obdobie ročné (2)
obdobie totality (2)
obdobie vykurovacie (1)
obeh krvný (2)
obete komunizmu (1)
obete ľudské (1)
obete trestných činov (5)
obete týrania (1)
obezita
obchod (21)
obchod agropotravinársky (1)
obchod elektronický (1)
obchod internetový (1)
obchod medzinárodný
obchod s deťmi (2)
obchod s drogami (1)
obchod s ľuďmi (4)
obchod so zbraňami (1)
obchod so ženami (4)
obchod svetový (2)
obchod vnútorný (3)
obchod zahraničný (9)
obchodníci (1)
obchodovanie (5)
obchody burzové (1)
obchody devízové (1)
obchody ilegálne (1)
obilie (3)
obilninárstvo (1)
obilniny (7)
objavenie (2)
objavenie Ameriky (1)
objavitelia
objavitelia svetoví (2)
objavné cesty (2)
objavovanie (1)
objavovanie ostrovov (1)
objavovanie svetadielov (1)
objavy (22)
objavy a vynálezy (2)
objavy a výskumy (2)
objavy archeologické
objavy astronomické (1)
objavy fyzikálne (1)
objavy geografické (1)
objavy lekárske (2)
objavy morské (1)
objavy námorné (1)
objavy technické (1)
objavy v medicíne (1)
objavy vedecké (1)
objavy zámorské (1)
objavy zemepisné (8)
objekt (1)
objektivita (1)
objekty malé (1)
objekty podzemné (1)
objekty priemyselné (1)
objekty stavebné (1)
obkladačky (1)
obkladačky keramické (1)
obkladanie (1)
obklady (3)
obklady liečivé (1)
oblasti chránené krajinné (6)
oblasti ohrozené (1)
oblasti polárne
oblasti prírodné (1)
oblasti vinárske (4)
obličky (1)
obličky p. aj ľadviny (3)
obligácie (3)
obloha (1)
obloha hviezdna (1)
obloha nočná (2)
obmedzenia (1)
obnova (6)
obnova bytového domu (1)
obnova ekologická (2)
obnova krajiny (2)
obnova pamiatková, r. 1953-.. (1)
obnova vidieka (2)
obnovenie (1)
obojživelníky
obory (1)
obrábanie
obrábanie kovov (2)
obrábanie nekovov (1)
obrábanie ručné (1)
Obradovic, Dositej, 1739-18.. (1)
obrady čajové (1)
obrady občianske (3)
obrady židovské (1)
obrana (1)
obrana krajiny (2)
obrana nutná (1)
obranyschopnosť (1)
obrazy (5)
obrazy a schémy (2)
obrazy umelecké (2)
obrazy významné (1)
Obrenovičovci (rod) (1)
obriezka (1)
obrna mozgová (2)
obrodenie národné (5)
obrodenie národné slovenské (1)
obrúsky (1)
obry (1)
obsadenie nacistické (1)
obsahy (3)
obsahy z diel (2)
obsedantno-kompulzívna poru.. (1)
observatóriá astronomické (1)
observatórium (1)
obsluha (9)
obsluha a údržba (4)
obsluha, opravy a údržba (1)
obstarávanie verejné (3)
obstarávanie verejných služ.. (1)
obtiažnosť (1)
obvody (4)
obvody analógové (1)
obvody číslicové (2)
obvody elektrické (5)
obvody elektronické (3)
obvody hydraulické (1)
obvody impulzné (3)
obvody integrované (8)
obvody integrované analógové (1)
obvody integrované číslicové (1)
obvody integrované hybridné (1)
obvody kombinačné (1)
obvody lineárne (3)
obvody logické (5)
obvody napájacie (1)
obvody nelineárne (2)
obvody nízkofrekvenčné (1)
obvody pneumatické (1)
obvody polovodičové (2)
obvody signálové (2)
obvody spínacie (1)
obvody tranzistorové (2)
obyčaje (1)
obyčaje ľudové slovenské (1)
obyčaje svadobné (1)
obydlia (1)
obydlia ľudské (1)
obyvatelia pôvodní (2)
obyvateľstvo (4)
obyvateľstvo domorodé (1)
Oceánia
oceánografia (6)
oceány
ocele (7)
ocele konštrukčné (1)
octy (1)
oči (3)
Očkaj, Ladislav, 1680-1710 (1)
Očkov (Slovensko) (1)
očkovanie (5)
očnica (1)
Očová (1)
od 15-30 rokov (2)
od 3-18 rokov (1)
od 3-6 rokov (1)
od 30-45 rokov (1)
od 45 rokov (1)
od konca 19. stor.-1918 (1)
od r. 1750 (1)
od r. 1781 (1)
od r. 1896 (1)
od r. 1918 (1)
od r. 1989 (2)
od r. 1993 (1)
od staroveku po súčasnosť (1)
od stredoveku do r. 1918 (1)
odboj česko-slovenský (1)
odboj česko-slovenský zahra.. (3)
odboj kultúrny (1)
odboj protifašistický (32)
odboj protifašistický český (1)
odboj protihabsburský (1)
odboj protikomunistický (1)
odboj východný (1)
odboj zahraničný (9)
odboj zahraničný západný (8)
odbor literárno-dramatický (1)
odborná spôsobilosť (1)
odbory kresťanské (1)
odbory matematické (2)
odbory ošetrovateľské (1)
odbory študijné nelekárske (1)
odbory vojnové lekárske (1)
odbyt (1)
odcudzenie (1)
oddiely špeciálne americké (1)
Odenwaldská škola (1)
Odesa (2)
odev (2)
odev ľudový (2)
odev ľudový slovenský (5)
odevy (2)
odevy vojenské (1)
odhady (1)
odchov (1)
odievanie
Odin, pozri aj Wodan (1)
odkaliská (4)
odkazy bibliografické (1)
odklad (2)
odlišnosti (2)
odlišnosti regionálne (1)
odluka cirkvi od štátu (2)
odmeny (1)
odolnosť psychická (4)
odpad (1)
odpad biologicky rozložiteľ.. (1)
odpad elektronický (1)
odpad komunálny (3)
odpad kovový (1)
odpad plastový (1)
odpad potravinový (1)
odpad priemyselný (1)
odpad separovaný (1)
odpady
odpady poľnohospodárske (1)
odpady technologické (1)
odpočinok (1)
odporúčania terapeutické (1)
odpúšťanie (1)
odrodilci (1)
odrody (1)
odstránenie (1)
odstraňovanie (4)
odsun (1)
odsun Nemcov po 2. svetovej.. (2)
odvaha (2)
odvetvia (1)
odvetvia sieťové (1)
odvetvia športové (2)
odvodňovanie (1)
ódy (5)
Odysseus (grécky mytologick.. (2)
odzbrojenie (2)
odznaky (3)
odznaky klubové (1)
odznaky odbornosti
odznaky zdatnosti (1)
OECD (2)
OECD PISA (1)
Oeser, Adam Friedrich, 1717.. (1)
Offenbach, Jacques (1)
Offfice XP (počítačové prog.. (1)
Office 97 (počítačový progr.. (1)
oftalmológia p. lekárstvo o.. (1)
oheň (3)
ohlasy (1)
ohlasy revolučné (1)
ohniská (1)
Ohňová zem (1)
ohodnocovanie (1)
ohodnocovanie podnikov (1)
ohrev potravín (1)
ohrozenie (1)
ohrozenie virtuálne (1)
ochody výmenné (1)
ochorenia (6)
ochorenia alergické (1)
ochorenia cievne (1)
ochorenia genetické (1)
ochorenia chronické (1)
ochorenia nádorové (2)
ochorenia návykové (1)
ochorenia onkologické (6)
ochorenia srdca (1)
ochorenia tráviaceho traktu (1)
ochorenia vírusové (1)
ochotníci slovenskí (1)
ochrana (>99)
ochrana a rekonštrukcia (1)
ochrana a tvorba (1)
ochrana bezpečnostná (1)
ochrana biosféry (1)
ochrana detí (2)
ochrana dokumentov (1)
ochrana druhová (1)
ochrana ekologická (1)
ochrana chemická (1)
ochrana integrovaná (1)
ochrana krajiny (1)
ochrana lesa (1)
ochrana ľudských práv (2)
ochrana medzinárodná (1)
ochrana osobnosti (4)
ochrana osobných údajov (1)
ochrana pamiatok (2)
ochrana potravín (1)
ochrana požiarna (2)
ochrana pôdy (2)
ochrana pracovnoprávna (1)
ochrana právna (7)
ochrana prevenciou (1)
ochrana preventívna (1)
ochrana prírody (62)
ochrana proti škodcom (1)
ochrana protipovodňová (3)
ochrana protipožiarna (1)
ochrana rastlín (1)
ochrana sociálna (6)
ochrana sociálnoprávna (1)
ochrana spotrebiteľa (7)
ochrana tepelná (1)
ochrana trestoprávna (1)
ochrana údajov (1)
ochrana zdravia (4)
ochrana zdravia pri práci (4)
ochrana zvierat (5)
ochrana živočíchov (2)
ochrana životného prostredia (5)
ochranárstvo (1)
Ochrid (Macedónsko) (1)
Oistrach, David Fjodorovič,.. (1)
Okali, Daniel (slovenský bá.. (1)
Okinawa (Japonsko) (2)
okná (3)
okolie (1)
okolnosti smrti (3)
okruhy (matematicky) (1)
október 1941 (1)
Okudžava, Bulat (1)
okuliare (1)
okultizmus (8)
okupácia maďarská (1)
Olbracht, Ivan, 1882-1952 (1)
Oldoini, Virginia, 1837-1899 (1)
olej olivový (1)
oleje (3)
oleje liečivé (1)
olejkári turčianski (1)
olejomaľba (2)
oligofrénia (1)
oligopoly (2)
Olivier, Laurence, 1907-1989 (1)
Olpinski, Stefan (poľský šp.. (1)
oltár Majstra Pavla (Levoča.. (1)
oltáre (1)
Oltcit (automobil) (2)
Olympia (Grécko) (3)
olympiáda matematická (1)
olympiády fyzikálne
olympiády chemické (2)
olympiády matematické (17)
olympiády šachové (1)
olympijské hry (36)
olympijské hry zimné (1)
olympionici (1)
omáčky (1)
Omán (1)
omietanie (1)
omietky (1)
omladina (hnutie protirakús.. (1)
Omodejovci (rod) (2)
omyly (2)
omyly archeologické (1)
omyly historické (1)
omyly justičné (1)
omyly vedecké (1)
omyly vojenské (2)
Onassis, Aristoteles, 1906-.. (1)
Ondraščík, František, 1931- (1)
Ondreička, Karol, 1944-2003 (2)
Ondrej I.(1015-1060),uhorsk.. (1)
Ondrej II.zvaný Jeruzalemsk.. (1)
Ondrej III.(1265-1301),uhor.. (1)
Ondrejov, Ľudo, 1901-1962 (5)
Ondruš, Ján, 1932-2000 (3)
OneNote 2010 (tvorba poznám.. (1)
Ongijovia (2)
oniománia (1)
onkológia (5)
onkológia klinická (3)
online marketing (2)
online priestor (4)
online vyučovanie (1)
ontológia (2)
onymia (1)
OP (2)
opaľovanie (1)
opasky (1)
opatrenia bezpečnostné (1)
opatrenia protiteroristické (1)
opatrovanie detí (1)
opatrovateľstvo (1)
opatrovateľstvo profesionál.. (2)
opatrovne detské (1)
OPEC (1)
opera (7)
opera česká (1)
opera slovenská (1)
operácia Barbarossa (2)
operácia Barbarossa, 22.jún.. (1)
Operácia Jericho (1)
operácia Overflight (1)
operácia Overlord, 6.6.1944 (3)
operácia Pointblank (1)
operácie bankové (1)
operácie bojové (5)
operácie cievne (1)
operácie gynekologické (3)
operácie chirurgické (2)
operácie laserové (1)
operácie letecké (1)
operácie námorné (2)
operácie plastické (1)
operácie pôrodnícke (2)
operácie špionážne (2)
operácie štatistické (1)
operácie tajné (2)
operácie tankové (1)
operácie urologické (1)
operácie vojnové (1)
operátory lineárne (1)
opereta (2)
opereta slovenská (1)
opery (budovy) (1)
opevnenia (3)
opice (8)
opisy (1)
opisy technické (1)
opitosť (1)
ópium (2)
oplodnenie umelé (1)
oplotenia (1)
oplotenia pozemkov (1)
oppidá (2)
opracovanie (1)
opravy (35)
opravy a údržba (9)
opravy a úpravy (1)
opravy amatérske (1)
opravy v domácnosti (1)
oprinčina (1)
optika
optika integrovaná (1)
optika oka (1)
optika technická (1)
optimalizácia (1)
optimizmus (1)
optoelektronika (7)
oranžérie (1)
Orava (oblasť) (4)
Orava (Slovensko) (18)
Oravská kotlina (Slovensko) (1)
Oravská lesná železnica (1)
Oravská Magura (Slovensko) (1)
Oravská priehrada (Slovensk.. (1)
Oravské múzeum P. O. Hviezd.. (1)
Oravský hrad (Slovensko) (4)
Oravský seniorát (1)
Orbis pictus (2)
orbitály molekulové (1)
OrCAD 386+ (počítačový prog.. (1)
orech kráľovský (1)
orechy (3)
organárstvo (1)
organika sociálna (1)
organizácia
organizácia a riadenie (3)
organizácia dopravy (1)
organizácia etnicko-územná (1)
organizácia pionierska (1)
organizácia podniku (2)
organizácia práce (1)
Organizácia spojených národ.. (1)
organizácia športových hier (1)
organizácia učiaca sa (1)
organizácia verejnej správy (1)
organizácia výletu (1)
organizácia výroby (1)
organizácie ilegálne (1)
organizácie klastrové (1)
organizácie medzinárodné (8)
organizácie mimovládne (2)
organizácie mládežnícke (2)
organizácie náboženské (1)
organizácie neziskové
organizácie obchodné (1)
organizácie poradenské (1)
organizácie protifašistické (1)
organizácie sociálne (1)
organizácie štátne (1)
organizácie tajné (3)
organizácie teroristické (1)
organizácie učiteľské (1)
organizácie zdravotnícke (1)
organizácie zločinecké (1)
organizmus ľudský (3)
organizmy cudzokrajné (1)
organizmy geneticky modifik.. (5)
organizmy invázne (1)
organizmy pôdne (1)
organizmy živé (2)
organizovanie (1)
organizovanosť občianska (1)
organy (1)
orgány a inštitúcie (1)
orgány brušné - p. brucho (1)
orgány diplomatické (1)
orgány dýchacie p. ústrojen.. (1)
organy historické (1)
orgány kontrolné (1)
orgány správne (1)
orchidey (7)
Orient (20)
Orient staroveký (3)
Orient stredoveký (1)
orientáci profesijná (1)
orientácia bezpečnostná (1)
orientácia priestorová (2)
orientácia profesionálna (1)
orientácia sexuálna (2)
orientácia v prírode (2)
orientácia zahranično-polit.. (2)
orientácie hodnotové
orientácie politické (1)
orientovaná na problém (1)
origami (4)
Orinoko (1)
Orlické hory (Česko) (1)
orloj (1)
Orlov, Igor,  1923- 1982 (k.. (1)
Ormandík, Marek, 1968- (1)
Ormis, Samuel (slovenský pe.. (1)
ornamentika (1)
ornamenty ľudové (1)
ornitológia (3)
Orseolo, Peter, 1011-1046 (1)
Ortega y Gasset, José, 1883.. (1)
ortodoncia (2)
ortoepia (5)
ortopédia (2)
ortopédia čeľustná (2)
ortopédia detská (1)
ortopédia nohy (1)
ortopédia veterinárna (1)
OS/2 Warp verzia 4 (systém.. (1)
osady germánske (1)
osady tatranské (1)
osamelosť (1)
osemtisícovky (1)
Osho, 1931-1990 (8)
osídlenia predhistorické (1)
osídlenie (4)
osídlenie slovanské (1)
osídľovanie (9)
oslabenia zdravotné (1)
oslavy detské (5)
oslobodenie (4)
oslobodenie Berlína, 1945 (1)
oslobodenie Slovenska, 1945 (1)
oslobodzovanie (5)
osly (1)
Osmanská ríša (23)
Osmanské reformy (1)
Osmanský bejlik (1)
OSN (8)
OSN (Organizácia spojených.. (1)
osnovy učebné (3)
osobnosť
osobnosť (psychol.) (8)
osobnosť a dielo (1)
osobnosť človeka (2)
osobnosť dieťaťa (4)
osobnosť harmonická (1)
osobnosť lekára (1)
osobnosť manažéra (3)
osobnosť mediátora (1)
osobnosť páchateľa (1)
osobnosť podnikateľa (1)
osobnosť psychopatická (1)
osobnosť psychoterapeuta (1)
osobnosť režiséra (1)
osobnosť tvorivá (1)
osobnosť učiteľa (19)
osobnosť umelca (1)
osobnosť žiaka (7)
osobnosti
osobnosti a diela (20)
osobnosti automobilového šp.. (3)
osobnosti biblické (4)
osobnosti české (1)
osobnosti futbalu (1)
osobnosti historické (22)
osobnosti historické české (2)
osobnosti hudby (5)
osobnosti literárne
osobnosti literárno-umeleck.. (1)
osobnosti ošetrovateľstva (1)
osobnosti populárne (9)
osobnosti populárne slovens.. (4)
osobnosti psychopatické (1)
osobnosti regionálne (5)
osobnosti renesancie (1)
osobnosti slávne (33)
osobnosti slávne historické (1)
osobnosti slovenské (7)
osobnosti slovenskej medicí.. (2)
osobnosti svetové
osobnosti techniky (1)
osobnosti vedecké (3)
osobnosti významné
osobnosti významné české (2)
osobnosti významné historic..
osobnosti významné slovenské (19)
osobnosti významné svetové (6)
osoby choré (9)
osoby choré duševne (5)
osoby choré nevyliečiteľne (2)
osoby nízkokvalifikované (1)
osoby odsúdené (1)
osoby postihnuté (4)
osoby postihnuté duševne (8)
osoby postihnuté sluchovo (4)
osoby postihnuté telesne (2)
osoby postihnuté zdravotne
osoby postihnuté zrakovo (1)
osoby s mentálnym postihnut.. (1)
osoby so špeciálnymi potreb.. (4)
osoby so špeciálnymi požiad.. (1)
osoby staré (9)
osoby významné historické (1)
osoby zdravotne postihnuté (1)
osoby znevýhodnené (2)
osoby znevýhodnené zdravotne (1)
osoby zomierajúce (1)
OSS (1)
osteológia (1)
osteomalácia (1)
osteoporóza
Ostravsko (1)
Ostrihomské arcibiskupstvo (1)
Ostrogóti (1)
Ostrolúcka, Adela, 1824-1853 (5)
ostrovy (3)
ostrovy grécke (1)
ostrovy západoistrijské (1)
ostružiny (1)
osudy (8)
osudy po r. 1918 (1)
osudy povojnové (2)
osudy tragické (1)
osudy životné (7)
Osuský, Štefan, 1889-1973 (4)
osveta (2)
osvetlenie (6)
osvetlenie umelé (2)
osvetlenie vonkajšie (1)
Osvienčim (koncentračný táb.. (1)
Osvienčim (koncentračný táb.. (19)
Osvienčim (Poľsko) (1)
osvietenie (1)
osvietenstvo (7)
Osvobozené divadlo (Praha :.. (1)
osvojenie (2)
osy (1)
ošetrovanie
ošetrovanie dieťaťa (1)
ošetrovanie chorých (2)
ošetrovanie rán (1)
ošetrovanie zvierat (1)
ošetrovateľstvo (63)
ošetrovateľstvo geriatrické (1)
ošetrovateľstvo gerontologi.. (2)
ošetrovateľstvo chirurgické (1)
ošetrovateľstvo interné (2)
ošetrovateľstvo komunitné (4)
ošetrovateľstvo multikultúr.. (3)
ošetrovateľstvo neurologické (1)
ošetrovateľstvo paliatívne (2)
ošetrovateľstvo pediarické (1)
ošetrovateľstvo pediatrické (4)
ošetrovateľstvo psychiatric.. (1)
ošetrovateľstvo urgentné (1)
ošípané
oštepy (1)
otázka národná (1)
otázka slovanská (1)
otázka ženská
otázka židovská (6)
otázky (2)
otázky a odpovede (38)
otázky a úlohy (1)
otázky etické (2)
otázky filozofické (2)
otázky filozofické a metodo.. (1)
otázky hospodárske (1)
otázky hospodársko-politick.. (1)
otázky kvízové (1)
otázky metodologické (1)
otázky národnostné (5)
otázky právne (2)
otázky psychologické (1)
otázky spoločensko-politické (2)
otázky teoretické (4)
otázky základné (1)
otcovia (3)
otcovia a dcéry (6)
otcovia a synovia (6)
otcovstvo (5)
otec Alexandra Veľkého (1)
otepľovanie globálne (6)
otlačky prstov (1)
otolaryngológia (2)
otoneurológia (1)
otorinolaryngológia (7)
otorinolaryngológia detská (2)
otravy (2)
otroci (1)
otroctvo (6)
otroctvo novodobé (1)
otrokárstvo (6)
otužovanie (4)
otvorené zdroje (1)
outlook 2002 (1)
outlook 2010 (počítačový pr.. (1)
outsourcing (2)
ovce (17)
ovčiak stredoázijský (1)
ovčiarstvo (1)
Overflight, aféra špionážna (1)
Overlord, invázia 6.6.1944 (1)
overovanie programov (1)
Ovidius, Naso Publius (ríms.. (3)
ovládanie (1)
ovládanie diaľkové (1)
ovocie (31)
ovocie bobuľovité (1)
ovocie drobné (4)
ovocie južné (1)
ovocie subtropické (1)
ovocie sušené (1)
ovocie tropické (1)
ovocinárstvo (61)
ovplyvňovanie (6)
ovplyvňovanie politické (1)
ovplyvňovanie účinkov liekov (1)
ovzdušie (8)
ozdoby
ozdoby dekoračné (1)
ozdoby kvetinové (1)
ozdoby módne (2)
ozdoby papierové (3)
ozdoby veľkonočné (2)
ozdoby vianočné (5)
ozdoby výtvarné (1)
ozvučovanie (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.