MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Téma - časť O-Oh  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : O-Oh, Och-Or, Os-Oz
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
O - 11.ročné (1)
O'Casey, Sean, 1880-1964 (1)
O'Connor, Sinead, 1966- (1)
OAPEC (1)
Ob (Rusko) (1)
obaly (1)
obaly papiernické (1)
obce
obcody offsetové (1)
občania postihnutí (1)
občania postihnutí zdravotne (2)
Občianska vojna v Španielsku (3)
Občianska vojna v USA (7)
občianstvo (8)
občianstvo aktívne (1)
občianstvo demokratické (3)
občianstvo európske (1)
občianstvo intímne (1)
občianstvo sociálne (1)
obdobie 1.ČSR (1)
obdobie druhej republiky (1.. (1)
obdobie medzivojnové (7)
obdobie povojnové (23)
obdobie predhistorické (1)
obdobie predkolumbovské (2)
obdobie ročné (2)
obdobie totality (2)
obdobie vykurovacie (1)
obeh krvný (2)
obete komunizmu (1)
obete ľudské (1)
obete trestných činov (5)
obete týrania (1)
obezita
obchod (21)
obchod agropotravinársky (1)
obchod elektronický (1)
obchod internetový (1)
obchod medzinárodný
obchod s deťmi (2)
obchod s drogami (1)
obchod s ľuďmi (4)
obchod so zbraňami (1)
obchod so ženami (4)
obchod svetový (2)
obchod vnútorný (3)
obchod zahraničný (9)
obchodovanie (4)
obchody burzové (1)
obchody devízové (1)
obchody ilegálne (1)
obilie (3)
obilninárstvo (1)
obilniny (7)
objavenie (2)
objavenie Ameriky (1)
objavitelia
objavitelia svetoví (2)
objavné cesty (2)
objavovanie (1)
objavovanie ostrovov (1)
objavovanie svetadielov (1)
objavy (21)
objavy a vynálezy (2)
objavy a výskumy (2)
objavy archeologické (9)
objavy astronomické (1)
objavy fyzikálne (1)
objavy geografické (1)
objavy lekárske (2)
objavy morské (1)
objavy námorné (1)
objavy technické (1)
objavy v medicíne (1)
objavy vedecké (1)
objavy zámorské (1)
objavy zemepisné (8)
objekt (1)
objektivita (1)
objekty malé (1)
objekty podzemné (1)
objekty priemyselné (1)
objekty stavebné (1)
obkladačky (1)
obkladačky keramické (1)
obkladanie (1)
obklady (3)
obklady liečivé (1)
oblasti chránené krajinné (6)
oblasti ohrozené (1)
oblasti polárne
oblasti prírodné (1)
oblasti vinárske (4)
obličky (1)
obličky p. aj ľadviny (3)
obligácie (3)
obloha (1)
obloha hviezdna (1)
obloha nočná (1)
obmedzenia (1)
obnova (6)
obnova bytového domu (1)
obnova krajiny (1)
obnova pamiatková, r. 1953-.. (1)
obnovenie (1)
obojživelníky
obory (1)
obrábanie
obrábanie kovov (2)
obrábanie nekovov (1)
obrábanie ručné (1)
Obradovic, Dositej, 1739-18.. (1)
obrady čajové (1)
obrady občianske (3)
obrady židovské (1)
obrana (1)
obrana krajiny (2)
obrana nutná (1)
obranyschopnosť (1)
obrazy (5)
obrazy a schémy (2)
obrazy umelecké (2)
obrazy významné (1)
Obrenovičovci (rod) (1)
obriezka (1)
obrna mozgová (2)
obrodenie národné (5)
obrodenie národné slovenské (1)
obrúsky (1)
obry (1)
obsadenie nacistické (1)
obsahy (3)
obsahy z diel (2)
observatóriá astronomické (1)
observatórium (1)
obsluha (9)
obsluha a údržba (4)
obsluha, opravy a údržba (1)
obstarávanie verejné (2)
obstarávanie verejných služ.. (1)
obvody (4)
obvody analógové (1)
obvody číslicové (2)
obvody elektrické (5)
obvody elektronické (3)
obvody hydraulické (1)
obvody impulzné (3)
obvody integrované (8)
obvody integrované analógové (1)
obvody integrované číslicové (1)
obvody integrované hybridné (1)
obvody kombinačné (1)
obvody lineárne (3)
obvody logické (5)
obvody napájacie (1)
obvody nelineárne (2)
obvody nízkofrekvenčné (1)
obvody pneumatické (1)
obvody polovodičové (2)
obvody signálové (2)
obvody spínacie (1)
obvody tranzistorové (2)
obyčaje ľudové slovenské (1)
obydlia (1)
obydlia ľudské (1)
obyvatelia pôvodní (1)
obyvateľstvo (4)
obyvateľstvo domorodé (1)
Oceánia (9)
oceánografia (5)
oceány
ocele (7)
ocele konštrukčné (1)
octy (1)
oči (3)
Očkaj, Ladislav, 1680-1710 (1)
Očkov (Slovensko) (1)
očkovanie (5)
očnica (1)
Očová (1)
od 15-30 rokov (2)
od 3-18 rokov (1)
od 3-6 rokov (1)
od 30-45 rokov (1)
od 45 rokov (1)
od konca 19. stor.-1918 (1)
od r. 1750 (1)
od r. 1781 (1)
od r. 1896 (1)
od r. 1918 (1)
od r. 1989 (2)
od r. 1993 (1)
odboj česko-slovenský (1)
odboj česko-slovenský zahra.. (3)
odboj kultúrny (1)
odboj protifašistický (32)
odboj protifašistický český (1)
odboj protikomunistický (1)
odboj zahraničný (8)
odboj zahraničný západný (8)
odborná spôsobilosť (1)
odbory kresťanské (1)
odbory matematické (2)
odbory ošetrovateľské (1)
odbory študijné nelekárske (1)
odbory vojnové lekárske (1)
odbyt (1)
odcudzenie (1)
oddiely špeciálne americké (1)
Odenwaldská škola (1)
Odesa (2)
odev (2)
odev ľudový (2)
odev ľudový slovenský (5)
odevy (2)
odevy vojenské (1)
odhady (1)
odchov (1)
odievanie
odkaliská (4)
odkazy bibliografické (1)
odklad (2)
odlišnosti (2)
odlišnosti regionálne (1)
odluka cirkvi od štátu (2)
odmeny (1)
odolnosť psychická (2)
odpad (1)
odpad biologicky rozložiteľ.. (1)
odpad elektronický (1)
odpad komunálny (3)
odpad kovový (1)
odpad plastový (1)
odpad potravinový (1)
odpad priemyselný (1)
odpad separovaný (1)
odpady
odpady poľnohospodárske (1)
odpady technologické (1)
odpúšťanie (1)
odrodilci (1)
odrody (1)
odstránenie (1)
odstraňovanie (4)
odsun (1)
odsun Nemcov po 2. svetovej.. (1)
odvaha (2)
odvetvia (1)
odvetvia sieťové (1)
odvetvia športové (2)
odvodňovanie (1)
ódy (5)
Odysseus (grécky mytologick.. (2)
odzbrojenie (2)
odznaky (2)
odznaky klubové (1)
odznaky odbornosti
odznaky zdatnosti (1)
OECD (2)
OECD PISA (1)
Oeser, Adam Friedrich, 1717.. (1)
Offenbach, Jacques (1)
Offfice XP (počítačové prog.. (1)
Office 97 (počítačový progr.. (1)
oftalmológia p. lekárstvo o.. (1)
oheň (3)
ohlasy (1)
ohlasy revolučné (1)
ohniská (1)
Ohňová zem (1)
ohodnocovanie (1)
ohodnocovanie podnikov (1)
ohrev potravín (1)
ohrozenie (1)
ohrozenie virtuálne (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.