MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Téma - časť Oc-Or  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : O-Oh, Och-Or, Os-Oz
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
ochody výmenné (1)
ochorenia (6)
ochorenia alergické (1)
ochorenia cievne (1)
ochorenia genetické (1)
ochorenia chronické (1)
ochorenia nádorové (2)
ochorenia návykové (1)
ochorenia onkologické (6)
ochorenia vírusové (1)
ochotníci slovenskí (1)
ochrana
ochrana a rekonštrukcia (1)
ochrana a tvorba (1)
ochrana bezpečnostná (1)
ochrana biosféry (1)
ochrana detí (2)
ochrana dokumentov (1)
ochrana druhová (1)
ochrana ekologická (1)
ochrana chemická (1)
ochrana integrovaná (1)
ochrana krajiny (1)
ochrana lesa (1)
ochrana ľudských práv (2)
ochrana medzinárodná (1)
ochrana osobnosti (4)
ochrana osobných údajov (1)
ochrana pamiatok (2)
ochrana potravín (1)
ochrana požiarna (2)
ochrana pôdy (3)
ochrana právna (7)
ochrana prevenciou (1)
ochrana preventívna (1)
ochrana prírody (62)
ochrana proti škodcom (1)
ochrana protipovodňová (3)
ochrana protipožiarna (1)
ochrana rastlín (1)
ochrana sociálna (6)
ochrana sociálnoprávna (1)
ochrana spotrebiteľa (7)
ochrana tepelná (1)
ochrana trestoprávna (1)
ochrana údajov (1)
ochrana zdravia (5)
ochrana zdravia pri práci (4)
ochrana zvierat (5)
ochrana živočíchov (2)
ochrana životného prostredia (4)
ochranárstvo (1)
Ochrid (Macedónsko) (1)
Oistrach, David Fjodorovič,.. (1)
Okali, Daniel (slovenský bá.. (1)
Okinawa (Japonsko) (2)
okná (3)
okolie (1)
okolnosti smrti (3)
okruhy (matematicky) (1)
Okudžava, Bulat (1)
okuliare (1)
okultizmus (8)
okupácia maďarská (1)
Olbracht, Ivan, 1882-1952 (1)
Oldoini, Virginia, 1837-1899 (1)
olej olivový (1)
oleje (3)
oleje liečivé (1)
olejkári turčianski (1)
olejomaľba (2)
oligofrénia (1)
oligopoly (2)
Olivier, Laurence, 1907-1989 (1)
Olpinski, Stefan (poľský šp.. (1)
oltár Majstra Pavla (Levoča.. (1)
oltáre (1)
Oltcit (automobil) (2)
Olympia (Grécko) (3)
olympiáda matematická (1)
olympiády fyzikálne
olympiády chemické (2)
olympiády matematické (17)
olympiády šachové (1)
olympijské hry (36)
olympijské hry zimné (1)
olympionici (1)
omáčky (1)
Omán (1)
omietanie (1)
omietky (1)
omladina (hnutie protirakús.. (1)
Omodejovci (rod) (2)
omyly (2)
omyly archeologické (1)
omyly historické (1)
omyly justičné (1)
omyly vedecké (1)
omyly vojenské (2)
Onassis, Aristoteles, 1906-.. (1)
Ondraščík, František, 1931- (1)
Ondreička, Karol, 1944-2003 (2)
Ondrej I.(1015-1060),uhorsk.. (1)
Ondrej II.zvaný Jeruzalemsk.. (1)
Ondrej III.(1265-1301),uhor.. (1)
Ondrejov, Ľudo, 1901-1962 (5)
Ondruš, Ján, 1932-2000 (3)
OneNote 2010 (tvorba poznám.. (1)
Ongijovia (2)
onkológia (5)
onkológia klinická (3)
online marketing (2)
online priestor (4)
online vyučovanie (1)
ontológia (2)
OP (2)
opaľovanie (1)
opasky (1)
opatrenia protiteroristické (1)
opatrovanie detí (1)
opatrovateľstvo (1)
opatrovateľstvo profesionál.. (2)
opatrovne detské (1)
OPEC (1)
opera (7)
opera česká (1)
opera slovenská (1)
operácia Barbarossa (2)
Operácia Jericho (1)
operácia Overflight (1)
operácia Overlord, 6.6.1944 (3)
operácia Pointblank (1)
operácie bankové (1)
operácie bojové (5)
operácie cievne (1)
operácie gynekologické (3)
operácie chirurgické (2)
operácie laserové (1)
operácie letecké (1)
operácie námorné (2)
operácie plastické (1)
operácie pôrodnícke (2)
operácie špionážne (2)
operácie štatistické (1)
operácie tajné (1)
operácie tankové (1)
operácie urologické (1)
operácie vojnové (1)
operátory lineárne (1)
opereta (2)
opereta slovenská (1)
opery (1)
opery (budovy) (1)
opevnenia (3)
opice (9)
opisy (1)
opisy technické (1)
ópium (2)
oplodnenie umelé (1)
oplotenia (1)
oplotenia pozemkov (1)
oppidá (2)
opracovanie (1)
opravy (35)
opravy a údržba (9)
opravy a úpravy (1)
opravy amatérske (1)
opravy v domácnosti (1)
oprinčina (1)
optika
optika integrovaná (1)
optika oka (1)
optika technická (1)
optimalizácia (1)
optimizmus (1)
optoelektronika (7)
oranžérie (1)
Orava (oblasť) (4)
Orava (Slovensko)
Oravská kotlina (Slovensko) (1)
Oravská lesná železnica (1)
Oravská Magura (Slovensko) (1)
Oravská priehrada (Slovensk.. (1)
Oravské múzeum P. O. Hviezd.. (1)
Oravský hrad (Slovensko) (4)
Orbis pictus (2)
orbitály molekulové (1)
OrCAD 386+ (počítačový prog.. (1)
orech kráľovský (1)
orechy (3)
organárstvo (1)
organika sociálna (1)
organizácia
organizácia a riadenie (3)
organizácia dopravy (1)
organizácia etnicko-územná (1)
organizácia podniku (2)
organizácia práce (1)
organizácia športových hier (1)
organizácia učiaca sa (1)
organizácia verejnej správy (1)
organizácia výroby (1)
organizácie ilegálne (1)
organizácie klastrové (1)
organizácie medzinárodné (8)
organizácie mimovládne (2)
organizácie mládežnícke (2)
organizácie náboženské (1)
organizácie neziskové
organizácie obchodné (1)
organizácie poradenské (1)
organizácie protifašistické (1)
organizácie sociálne (1)
organizácie štátne (1)
organizácie tajné (3)
organizácie teroristické (1)
organizácie učiteľské (1)
organizácie zdravotnícke (1)
organizácie zločinecké (1)
organizmus ľudský (3)
organizmy cudzokrajné (1)
organizmy geneticky modifik.. (5)
organizmy invázne (1)
organizmy pôdne (1)
organizmy živé (2)
organizovanie (1)
organizovanosť občianska (1)
organy (1)
orgány a inštitúcie (1)
orgány brušné - p. brucho (1)
orgány diplomatické (1)
orgány dýchacie p. ústrojen.. (1)
organy historické (1)
orgány kontrolné (1)
orgány správne (1)
orchidey (7)
Orient (20)
Orient staroveký (3)
Orient stredoveký (1)
orientácia bezpečnostná (1)
orientácia priestorová (2)
orientácia profesionálna (1)
orientácia sexuálna (1)
orientácia v prírode (2)
orientácia zahranično-polit.. (2)
orientácie hodnotové
orientácie politické (1)
orientovaná na problém (1)
origami (4)
Orinoko (1)
Orlické hory (Česko) (1)
orloj (1)
Orlov, Igor,  1923- 1982 (k.. (1)
Ormis, Samuel (slovenský pe.. (1)
ornamentika (1)
ornamenty ľudové (1)
ornitológia (4)
Orseolo, Peter, 1011-1046 (1)
Ortega y Gasset, José, 1883.. (1)
ortodoncia (2)
ortoepia (5)
ortopédia (2)
ortopédia čeľustná (2)
ortopédia detská (1)
ortopédia nohy (1)
ortopédia veterinárna (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.