MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - catalogue Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Terms for field Subject - part Po-Pp  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

For slow connection : P.-Pe, Ph-Pn, Po-Pp, Pr, Př-Py
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
po r. 1914 (1)
po r. 1918 (2)
po r. 1945 (19)
po r. 1948 (2)
po r. 1949 (1)
po r. 1960 (2)
po r. 1968 (4)
po r. 1989 (34)
po r. 1993 (1)
PO SZM (1)
Pobaltie (1)
pobrežie morské (2)
pobyt v prírode (3)
pobyt v rokoch 1650-1654 (1)
pobyty (1)
pocity (6)
pocity negatívne (3)
počasie (24)
počatie (2)
počet diferenciálny (3)
počet integrálny (5)
počiatky (1)
počítače (63)
počítače číslicové (1)
počítače osobné (27)
počítačová tomografia (1)
počítanie (1)
počítanie (mat.) (1)
podagra (1)
podania daňové (1)
podania právne (6)
podanie právne (1)
podávanie (1)
podivíni (1)
Podjavorina (Slovensko)
Podjavorinská, Ľudmila, 18.. (8)
Podjavorinský kraj (Sloven.. (2)
Podkarpatská Rus (2)
Podkarpatsko (1)
podkrovia obytné (5)
podkrovie (2)
podlahy (3)
podlahy laminátové (1)
Podmanickí (rod) (1)
podmienky (2)
podmienky extrémne (1)
podmienky poveternostné (1)
podmienky pracovné (1)
podmienky prírodné (1)
podmienky sociálne (1)
podmienky závlahové (1)
podmienky životné (4)
podmienky životné krízové (1)
podnebie (7)
podnety (1)
podnikanie (51)
podnikanie "na voľnej nohe" (1)
podnikanie elektronické (1)
podnikanie inovačné (2)
podnikanie malé (2)
podnikanie medzinárodné (8)
podnikanie obchodné (4)
podnikanie rodinné (2)
podnikanie spoločensky zod.. (1)
podnikanie stredné (2)
podnikanie súkromné (8)
podnikanie v službách (1)
podnikanie v stavebníctve (1)
podnikanie zahraničné (1)
podnikanie živnostenské (2)
podnikatelia (6)
podnikatelia svetoví (2)
podnikavosť (1)
podniky (59)
podniky Baťove (2)
podniky české (1)
podniky malé (17)
podniky malé a stredné (7)
podniky obchodné (2)
podniky poľnohospodárske (4)
podniky priemyselné (4)
podniky rodinné (1)
podniky slovenské (3)
podniky stredné (8)
podniky stredné a veľké (1)
podniky výrobné (2)
podniky zahraničné (1)
podobnosti a odlišnosti (1)
Podolie (Slovensko) (2)
podozrievavosť (psych.) (1)
podpis elektronický (1)
podplácanie (1)
podpníky (1)
podpora exportu (1)
podpora predaja (1)
podprsenky (1)
podstata (4)
podstata a vývoj (2)
podstata Božia (1)
podstata človeka (1)
podstata živočíšna (1)
Podunajsko (1)
podvádzanie školské (2)
podvedomie (3)
podvody daňové (1)
podvody finančné (1)
Podyjí (Česko) (1)
poémy (24)
poémy epické (1)
poémy filozofické (1)
poémy ľúbostné (2)
poémy lyricko-epické (4)
poémy o láske (2)
poetika
poetika kompozičná (1)
poetky svetové (1)
poézia
poézia americká
poézia anglická
poézia anglická a americká (1)
poézia antická (5)
poézia arabská (4)
poézia baroková (1)
poézia baroková slovenská (2)
poézia beatnická (1)
poézia belgická (1)
poézia bengálska (1)
poézia bieloruská (4)
poézia bulharská (6)
poézia česká
poézia česká stredoveká (1)
poézia čínska (2)
poézia duchovná (3)
poézia estónska (1)
poézia európska (1)
poézia francúzska (35)
poézia grécka (4)
poézia gruzínska (4)
poézia hebrejská (1)
poézia humanistická sloven.. (1)
poézia chilská (6)
poézia chorvátska (2)
poézia indická (2)
poézia írska (2)
poézia japonská (2)
poézia juhoslovanská (1)
poézia kazašská (1)
poézia kórejská (1)
poézia kubánska (1)
poézia libanonská (2)
poézia litovská (1)
poézia liturgická (1)
poézia ľúbostná (2)
poézia ľudová (2)
poézia ľudová piesňová (1)
poézia macedónska (1)
poézia maďarská
poézia maďarská v ČSSR (1)
poézia medzivojnová (1)
poézia mongolská (1)
poézia náboženská (2)
poézia nemecká (29)
poézia nemecká - NSR (2)
poézia nikaragujská (1)
poézia nórska (1)
poézia o písmenách (2)
poézia o prírode (1)
poézia o vtáčikoch (1)
poézia orientálna (1)
poézia pakistanská (1)
poézia palestínska (1)
poézia poľská (22)
poézia pre deti (>99)
poézia pre deti (fantazijn.. (2)
poézia pre deti (humorná) (2)
poézia pre najmenších (6)
poézia rakúska (5)
poézia regionálna (1)
poézia regionálna (autor) (3)
poézia renesančná (1)
poézia renesančná slovenská (2)
poézia renesančná talianska (2)
poézia rímska
poézia rukopisná slovenská (5)
poézia rumunská (2)
poézia ruská (59)
poézia ruská moderná (1)
poézia slovenská (>99)
poézia slovenská latinská (1)
poézia slovenská súčasná (1)
poézia slovenská v Juhoslá.. (4)
poézia slovinská (3)
poézia sociálna (1)
poézia sovietska ruská (1)
poézia srbská (7)
poézia stredoveká latinská (1)
poézia stredoveká talianska (1)
poézia svetová
poézia španielska (9)
poézia štúrovská (7)
poézia švédska (1)
poézia talianska
poézia tibetská (2)
poézia turecká (2)
poézia ukrajinská (6)
poézia vagantská (1)
poézia vietnamská (2)
pogrom protirómsky (1)
pogrom protižidovský v poľ.. (1)
pogrom protižidovský v Top.. (1)
pogromy protižidovské (3)
pohánka (1)
poháre futbalové (1)
pohľadávky (2)
pohľadnice (3)
pohľady ekonomické (1)
pohlavie dieťaťa (1)
pohlavie učiteľa (1)
pohony alternatívne (1)
pohony automatizované (1)
pohony elektrické (5)
pohony plynové (1)
Pohorelá (1)
pohoria (6)
pohoria slovenské (1)
pohostinstvá (1)
pohostinstvo (2)
pohovory (1)
pohovory pracovné (1)
pohovory prijímacie (6)
pohovory výberové (1)
pohraničie moravsko-sloven.. (3)
pohraničie poľsko-slovenské (3)
pohrebiská (4)
pohrebiská egyptské (1)
pohrebiská kresťanské (1)
pohrebiská veľkomoravské (1)
pohromy živelné (1)
Pohronský Inovec (Slovensk.. (1)
pohyb (3)
pohyb telesný (1)
pohyby cenové (1)
pochovávanie (1)
pochovávanie mŕtvych (1)
pochutiny (5)
pochybnosti (1)
Poincaré, Henry, 1854-1912 (1)
Pointblank, operácia vojno.. (1)
poistenie (7)
poistenie dôchodkové dopln.. (1)
poistenie havarijné (1)
poistenie nemocenské (1)
poistenie neživotné (1)
poistenie sociálne (1)
poistenie životné (6)
poisťovne (1)
poisťovne komerčné (1)
poisťovníctvo
poisťovníctvo komerčné (1)
pojednania (2)
pojmy (4)
pojmy matematické (1)
pojmy sociologické (1)
pojmy základné (3)
Pokémoni (1)
poklady (9)
poklady chrámové (1)
poklady zlaté (1)
pokoj vnútorný (1)
pokovovanie (1)
pokožka (1)
pokrmy mäsové (1)
pokrok (1)
pokusy (18)
pokusy fyzikálne (2)
pokusy genetické (1)
pokusy chemické (5)
pokusy lekárske (2)
pokusy na ľuďoch (3)
pokusy školské (2)
pokusy vedecké (1)
pokuta zmluvná (1)
pokyny (1)
pokyny metodické (2)
Polák, Milan, 1897-1951 (1)
Polakovič, Dušan, 1950- (2)
Poľana (1)
Poľana (Slovensko) (1)
polarizácia (1)
pole elektrické (1)
pole elektromagnetické (1)
polemika (1)
polemiky (1)
polemiky literárne (1)
Polesná, Ludmila (1)
polia (1)
polia elektromagnetické (1)
polia energetické (1)
polia fyzikálne (2)
police (3)
polícia (3)
polícia francúzska (1)
polievky (4)
Polikarpov Po-2 (1)
politici (3)
politici americkí (2)
politici českí (3)
politici maďarskí (1)
politici ruskí (1)
politici slovenskí (8)
politici sovietski (1)
političky nemecké (1)
politik česko-slovenský (1)
politik čínsky (1)
politik slovenský (1)
politika (29)
politika a vláda (1)
politika antimonopolná (1)
politika azylová (2)
politika bezpečnostná (5)
politika cenová (1)
politika cirkevná (1)
politika česká (1)
politika distribučná (2)
politika dynastická (1)
politika ekologická (1)
politika ekonomická (1)
politika energetická (1)
politika environmentálna (6)
politika EÚ (1)
politika finančná (4)
politika fiškálna (5)
politika globálna (5)
politika hospodárska (21)
politika hybridná (1)
politika inovačná (1)
politika klastrová (1)
politika koaličná (1)
politika komunálna (3)
politika kultúrna (4)
politika maďarská (1)
politika medzinárodná
politika menová (8)
politika migračná (3)
politika monetárna (2)
politika národnostná (1)
politika obchodná (1)
politika populačná (1)
politika priemyselná (2)
politika privatizačná (1)
politika protičeská (1)
politika protidrogová (1)
politika protimonopolná (1)
politika rasová (2)
politika regionálna (21)
politika rodinná (4)
politika rómska (1)
politika slovenská (6)
politika slovenská a česká (2)
politika sociálna (29)
politika svetová (9)
politika trestná (1)
politika úverová (1)
politika vedná (1)
politika verejná (8)
politika vnútorná
politika vojnová (1)
politika výskumu a vývoja (1)
politika zahraničná (25)
politika zahraničnoobchodná (1)
politika zamestnanosti (7)
politika znalostná (1)
politológia (18)
politológia porovnávacia (1)
Polívka, Boleslav, 1949- (2)
Pollák, Jozef (1)
Poľnohospodárska škola (No.. (1)
poľnohospodárstvo
poľnohospodárstvo české (3)
poľnohospodárstvo ekologic.. (4)
poľnohospodárstvo multifun.. (1)
poľnohospodárstvo slovenské (5)
poľnohospodárstvo svetové (1)
polohy sexuálne (1)
Poloniny (Slovensko) (1)
Polonský, Marián, 1943- (1)
poloopice (2)
polotovary (2)
poľovačky (1)
poľovníci (2)
poľovníctvo (56)
polovodiče (8)
polovodiče nekryštalické (1)
Poľsko (59)
Poľsko-litovská únia (1)
poľština
poľština-slovenčina (2)
polygraf (1)
polygrafia (1)
polyméry (2)
Polynézia
polypektómia endoskopická (1)
polytechnika (1)
pomaďarčovanie (1)
pomazánky (2)
pomery politické (1)
pomery politické, hospodár.. (2)
pomery spoločenské (1)
pomníky (4)
pomníky historické (1)
pomníky náhrobné (1)
pomoc humanitárna (1)
pomoc právna (1)
pomoc prosociálna (1)
pomoc prvá psychiatrická (1)
pomoc psychologicko-sociál.. (1)
pomoc rozvojová (1)
pomoc sociálna (7)
pomoc zahraničná (2)
Pomocné technické prápory (1)
pomológie (7)
Pomoravie slovensko-rakúske (1)
pomôcky (2)
pomôcky audiovizuálne (1)
pomôcky montážne (1)
pomôcky na riešenie (8)
pomôcky skúšobné (1)
pomôcky učebné (6)
pomôcky výrobné (1)
pomôcky zdravotnícke (1)
Pompadour, Jeanne Antoinet.. (3)
Pompeje (4)
Pompeje (Taliansko) (3)
Poniatowski, Józef Antoni,.. (1)
Poničan, Ján, 1902-1978 (4)
Poniky (8)
poníky (32)
Ponitrie (1)
ponorka Nautilus (3)
ponorky (1)
ponorky atomové (1)
ponorky atómové (2)
ponorky nemecké (1)
Pontiac, 1714-1769 (1)
Pontiacovo povstanie, 1763.. (1)
pontifikáty pápežov (1)
poolbiliard (1)
pop (2)
pop-art (5)
pop-poézia (1)
popáleniny (3)
popis (1)
popis a vyobrazenie (1)
popis bibliografický (1)
popisy (1)
popisy a vyobrazenia (5)
popisy vlastivedné (1)
poplatky (1)
poplatky daňové (1)
poplatky súdne (1)
Poprad (Slovensko) (1)
popravy (5)
populácia ľudská (1)
popularizácia vedy (1)
populárno-náučné knihy pre.. (3)
populárno-náučné publikácie (2)
populárno-náučné publikáci.. (2)
populárno-náučné výklady p.. (1)
populizmus (2)
poradcovia kariéroví (2)
poradcovia sociálni (1)
poradcovia výchovní (1)
poradenstvo
poradenstvo andragogické (2)
poradenstvo dištančné (1)
poradenstvo finančné (2)
poradenstvo kariérové (4)
poradenstvo manželské (1)
poradenstvo psychologické
poradenstvo rodinné (1)
poradenstvo skupinové (1)
poradenstvo sociálne (8)
poradenstvo špeciálne (2)
poradenstvo špeciálno-peda.. (1)
poradenstvo študijné a pro.. (1)
poradenstvo výchovné (4)
poradenstvo zamerané na čl.. (1)
poradne manželské (1)
poradne predmanželské (1)
poradne psychologické (1)
poradne psychotronické (1)
porady (1)
porady pracovné (2)
poranenia (7)
poranenia kraniocerebrálne (1)
poranenie (2)
poranenie miechy (1)
porasty trávne (2)
porážka mozgová (1)
porcelán (4)
porcelán úžitkový (1)
porciovanie pri stole (1)
porekadlá
poriadky notárske (2)
poriadky súdne občianske (2)
poriadky trestné (1)
poriadok právny (1)
poriadok školský (1)
pornografia (3)
pornografia detská (1)
porobenie (1)
porovnania (1)
porovnanie (2)
porozumenie textu (3)
portfólio (2)
portfólio európske jazykové (1)
portrétovanie (1)
portréty (30)
portréty biografické (4)
portréty literárne (1)
portréty politické (2)
portréty životopisné
portugalčina (4)
portugalčina-slovenčina (1)
Portugalská India (1)
Portugalsko (8)
porucha autistického spekt.. (1)
porucha bipolárna afektívna (1)
porucha obsedantno-kompulz.. (3)
porucha pozornosti bez hyp.. (1)
porucha pozornosti spojená.. (4)
porucha úzkostná popôrodná (1)
poruchy
poruchy činnosti (1)
poruchy čítania (4)
poruchy dissociálne (1)
poruchy duševné
poruchy funkčné (2)
poruchy hlasu (2)
poruchy chovania (5)
poruchy kardiovaskulárne (1)
poruchy komunikácie (2)
poruchy komunikačné (2)
poruchy motoriky (2)
poruchy nervové (2)
poruchy neurologické (1)
poruchy neuropsychické (1)
poruchy neurovývojové (1)
poruchy osobnosti (6)
poruchy pamäti (1)
poruchy panické (2)
poruchy pohybové (1)
poruchy pohybové mozgové u.. (1)
poruchy posttraumatické st.. (1)
poruchy pozornosti (8)
poruchy prijímania potravy (3)
poruchy psychické
poruchy psychosomatické (1)
poruchy reči (24)
poruchy rodiny (1)
poruchy sexuálne (3)
poruchy sluchové (5)
poruchy somatizačné (1)
poruchy správania
poruchy trávenia (1)
poruchy učenia (20)
poruchy úzkostné (3)
poruchy vertebrogenné (1)
poruchy vývojové (6)
poruchy zrakové (2)
porušenie (3)
Porýnie (1)
Posada, Jose Guadalupe, 18.. (1)
posadnutosť (1)
posedy (1)
posilnenie imunity (1)
posilňovanie
posilňovanie kondičné (2)
Pospíchalová, Katarína (1)
Pospíšil, František, 1944- (1)
Pospíšil, Jan, 1945- (1)
Pospíšil, Jindřich, 1942- (1)
Pospíšilová, Jarmila (1)
postavenie (27)
postavenie a demontáž (1)
postavenie právne (3)
postavenie spoločenské
postavenie v spoločnosti (3)
postavenie zahraničnopolit.. (1)
postavy biblické (17)
postavy fantastické (2)
postavy literárne (1)
postavy literárne slávne (1)
postihnutí sluchovo (1)
postihnutie duševné
postihnutie mentálne p. po.. (3)
postihnutie mozočkové (1)
postihnutie psychické p. p.. (1)
postihnutie sluchové
postihnutie telesné
postihnutie zdravotné (7)
postihnutie zdravotné tažké (1)
postihnutie zmyslové (1)
postihnutie zrakové (17)
postkeynesovstvo (2)
postkomunizmus (1)
postmenopauza (1)
postmoderna (42)
postmodernita (1)
postmodernizmus (7)
postoje (1)
postoje etnické (1)
postoje politické (1)
postoje životné (1)
postrehy (6)
postrehy kritické (1)
postrehy o ženách (2)
postroje (1)
postštrukturalizmus (1)
Postupim (1)
Postupim (Nemecko) (1)
Postupimská konferencia, 1.. (1)
postupy (8)
postupy fotografické (1)
postupy obrázkové (4)
postupy ošetrovateľské (1)
postupy policajné autentic.. (1)
postupy pracovné (4)
postupy slohové (2)
postupy štandardné (1)
postupy technologické (8)
postupy technologicko-chov.. (1)
postupy terapeutické (1)
postupy výchovné (1)
posudky znalecké (4)
posudzovanie (1)
poškodenie (1)
poškodenie mozgu (2)
poškodzovanie (1)
pošta (4)
poťahy snímateľné (1)
potápači (1)
potápanie (6)
potenciál hydroenergetický (1)
potenciál rastový (1)
potomkovia (4)
potopa (1)
potopa sveta (4)
potopenie (1)
potopenie 7.5. 1915 (1)
potopy (1)
potraty (1)
potravinárstvo (5)
potraviny (37)
potraviny geneticky uprave.. (2)
potraviny nízkoenergetické (1)
potraviny živočíšneho pôvo.. (1)
potreby (1)
potreby ľudské (2)
potrubia (3)
potrubia vodovodné (1)
potvrdenie (1)
poučky (2)
poučky fyzikálne (2)
Poussin, Nicolas, 1594-1665 (1)
použitie (29)
použitie kozmetické (1)
použitie liečebné (2)
použitie v poľnohospodárst.. (1)
používanie (5)
používanie patologické (3)
Považan, Michal (1)
Považany (Slovensko) (1)
Považie (Slovensko : regió.. (1)
Považie (Slovensko) (9)
Považie stredné (Slovensko) (5)
Považská Bystrica (Slovens.. (1)
Považské múzeum, Žilina (1)
Považský hrad (Slovensko) (1)
Považský Inovec (Slovensko) (6)
povedačky (3)
povedomie národné (1)
povery (4)
povery ľudové české (1)
povery ľudové slovenské (1)
Povesť o Svätoplukových pr.. (2)
povesti (57)
povesti americké (2)
povesti anglické (1)
povesti antické (1)
povesti arabské (1)
povesti autorské (30)
povesti autorské (historic..
povesti autorské (miestne) (62)
povesti autorské (o hradoc.. (1)
povesti autorské (o ľuďoch) (1)
povesti banícke (1)
povesti bratislavské (2)
povesti bulharské (1)
povesti české (7)
povesti české valašské (1)
povesti démonologické
povesti grécke (3)
povesti historické
povesti hradné (1)
povesti hrdinské (1)
povesti humoristické (1)
povesti indiánske (1)
povesti karpatské (1)
povesti kórejské (1)
povesti lesnícke (2)
povesti liptovské (1)
povesti lovecké (2)
povesti ľudové (36)
povesti ľudové (historické) (1)
povesti ľudové (miestne) (3)
povesti ľudové (o zbojníko.. (1)
povesti miestne (6)
povesti miestne (Srbsko) (1)
povesti nemecké (1)
povesti o hradoch (28)
povesti o mlynoch (1)
povesti o prírode (1)
povesti o riekach (3)
povesti poľské (1)
povesti poverové (1)
povesti prekáračkové (1)
povesti romantické (2)
povesti ruské (1)
povesti slovenské (92)
povesti symbolické (1)
povesti veršované (3)
povesti zbojnícke
poviedky (>99)
poviedky absurdné (8)
poviedky alegorické (1)
poviedky anekdotické (3)
poviedky antické (1)
poviedky autobiografické (42)
poviedky ázijské (3)
poviedky biblické (3)
poviedky bieloruské (1)
poviedky biografické
poviedky bulharské (1)
poviedky cestopisné (5)
poviedky cez internet (2)
poviedky dedinské (>99)
poviedky detektívne (36)
poviedky didaktické (4)
poviedky dievčenské (9)
poviedky dobrodružné (18)
poviedky dobrodružné (west.. (2)
poviedky dokumentárne (1)
poviedky ekologické (1)
poviedky erotické (7)
poviedky experimentálne (4)
poviedky fantastické (18)
poviedky fantazijné (32)
poviedky filipínske (2)
poviedky filmové (9)
poviedky filozofické (18)
poviedky filozofujúce (4)
poviedky groteskné (3)
poviedky historické (37)
poviedky hrôzostrašné
poviedky humoristické
poviedky humorné (63)
poviedky chlapčenské (7)
poviedky imaginárne (1)
poviedky kriminálne (23)
poviedky kubánske (2)
poviedky ľúbostné
poviedky lyrické (9)
poviedky moldavské (1)
poviedky motivačné (1)
poviedky naturalistické (4)
poviedky nemecké (1)
poviedky o deťoch
poviedky o láske (38)
poviedky o mladých (28)
poviedky o mužoch (3)
poviedky o prírode
poviedky o učiteľoch (1)
poviedky o zvieratách (26)
poviedky o ženách (66)
poviedky parodické (1)
poviedky poetické (1)
poviedky politické (3)
poviedky poľovnícke (6)
poviedky poučné (4)
poviedky pre deti
poviedky pre deti a mládež (3)
poviedky pre mládež
poviedky profesijné (4)
poviedky profesijné (prost.. (1)
poviedky profesijné (prost..
poviedky profesijné (prost.. (1)
poviedky profesijné (prost.. (1)
poviedky profesijné (prost.. (3)
poviedky psychologické (>99)
poviedky realistické (31)
poviedky reflexívne (3)
poviedky reportážne (2)
poviedky rodinné (2)
poviedky romantické (1)
poviedky rumunské (1)
poviedky ruské (1)
poviedky rybárske (1)
poviedky satirické
poviedky slovenské (8)
poviedky sociálne (68)
poviedky spoločenské (>99)
poviedky spoločenské (krit.. (2)
poviedky subjektivistické (1)
poviedky súborné (1)
poviedky súčasné (20)
poviedky surrealistické (5)
poviedky symbolické (1)
poviedky školské (1)
poviedky špionážne (3)
poviedky športové (8)
poviedky tragikomické (3)
poviedky ukrajinské (2)
poviedky úsmevné (7)
poviedky uzbecké (1)
poviedky vedecko-fantastic..
poviedky vojnové (65)
poviedky z detstva (17)
poviedky z prírody (31)
poviedky zo súčasnosti (59)
poviedky zo života (6)
poviedky ženské (2)
povinnosti (1)
povinnosti školské (1)
povodeň r.1965 (1)
povodia (5)
povodia malé (1)
povodie Váhu (1)
povodne (19)
povodne prívalové (1)
povolania (28)
povolania zdravotnícke (1)
povolanie (3)
povrávky (1)
povrchy kovové (1)
povstania (1)
povstania nevoľníkov 1825 (1)
povstania protihabsburské
povstania sedliacke (2)
povstania stavovské (1)
povstania židovské protirí.. (1)
povstanie (2)
povstanie G. Betlena (1)
povstanie májové (3)
povstanie makabejské (1)
povstanie protihabsburské (1)
povstanie r. 1825 (1)
povstanie S. Bočkaja (1)
povstanie srbské (1)
povstanie šľachtické (1)
PowerPoint (počítačový pro.. (1)
PowerPoint 2000 (počítačov.. (1)
PowerPoint 2003(počítačový.. (1)
PowerPoint 2016 (prezentač.. (1)
PowerPoint 7 (počítačový p.. (1)
Powers, Francis Gary, 1929.. (1)
pozemky stavebné (1)
pozitivizmus (4)
poznámky (1)
poznanie
poznanie duchovné (2)
poznanie literárne (1)
poznanie vedecké (5)
poznatky (1)
poznávanie (4)
poznávanie sociálne (1)
pozornosť (3)
pozorovania astronomické (1)
pozorovania družicové (1)
pozorovanie (2)
pozorovanie etnografické (1)
pozorovanie nočné (1)
pozorovanie prírody (1)
pozorovanie vtákov (1)
pozostalosť literárna (1)
požiadavky (3)
požiadavky hygienické (1)
požiadavky kvalifikačné (6)
požiar, 27.2.1933 (1)
požiare (4)
požiare lesné (1)
požívatiny (4)
pôda (23)
pôda poľnohospodárska (4)
pôdoznalectvo (3)
pôdy ťažké (1)
pôdy urbánne (1)
pôrod (8)
pôrod bezbolestný (1)
pôrodníctvo
pôrodníctvo fyziologické (1)
pôrodníctvo patologické (1)
pôrodnosť (1)
pôsobenie (8)
pôsobenie a vplyv (1)
pôsobenie emocionálne (1)
pôsobenie energetické (1)
pôsobenie estetické (2)
pôsobenie kultúrne (1)
pôsobenie vzájomné (1)
pôst (4)
pôvod (18)
pôvod a vývoj (3)
pôvod a význam spojenia (1)
pôvod a vznik (1)
pôvod človeka (3)
pôvod slov (3)
PPP projekty (1)
In parentheses is number of term occurrence.