MsK Ľ.V.Riznera Nové Mesto nad Váhom - Katalog Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Wörterbuch für das Feld Thema - Teil U  

LANius


Teilen : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zurück

 
  << Suchen in allen Materialien - hier sind benutzte Termini : >>  
účasť (5)
účasť inonárodná (1)
účastníci SNP (1)
učebnica fyziky pre 3. ročn.. (1)
učebnice (>99)
učebnice gymnázií (4.roč.) (1)
učebnice jazykové (1)
učebnice jazykových škôl (1)
učebnice kvalifikačné (3)
učebnice názorné (1)
učebnice odborných učilíšť.. (1)
učebnice postgraduálne (2)
učebnice pre autoškoly (1)
učebnice pre cudzincov (2)
učebnice pre deti (5)
učebnice pre fakulty lekárs.. (3)
učebnice pre fakulty pedago.. (1)
učebnice pre mládež (1)
učebnice pre nelekárske odb.. (2)
učebnice pre obchodné akadé.. (3)
učebnice pre odborné učiliš.. (3)
učebnice pre pokročilých (1)
učebnice pre samoukov (38)
učebnice pre SOŠ (2)
učebnice pre SOU (2)
učebnice pre SPŠS (3)
učebnice pre SŠ (1)
učebnice pre SŠ a SOU (2)
učebnice pre SŠ a VŠ (1)
učebnice pre školy jazykové (28)
učebnice pre školy stredné
učebnice pre školy stredné.. (1)
učebnice pre školy stredné..
učebnice pre školy stredné.. (1)
učebnice pre školy stredné.. (74)
učebnice pre školy technick.. (3)
učebnice pre školy vojenské (1)
učebnice pre technikov (1)
učebnice pre vedeckých prac.. (1)
učebnice pre VŠ (>99)
učebnice pre vysoké školy e.. (1)
učebnice pre ZŠ (21)
učebnice pre ZŠ (3.a 4.roč.) (1)
učebnice pre ZŠ (5.-8.roč.) (1)
učebnice pre ZUŠ (1)
učebnice stred. a vys. škôl (1)
učebnice stredných škôl (1)
učebnice VŠ (68)
učebnice vysokoškolské (66)
učebnice vysokých škôl (7)
učenie
učenie alternatívne (6)
učenie budhistické (1)
učenie efektívne (2)
učenie kooperatívne (3)
učenie medzigeneračné (2)
učenie motivované (1)
učenie samostatné (1)
učenie sociálne (1)
účesy (18)
účinky (4)
účinky biologické (1)
účinky liečebné (9)
účinky liečivé (23)
účinky liekov (1)
účinky magické (1)
účinky mediálne (1)
účinky nežiadúce (2)
účinky škodlivé (1)
účinky terapeutické (6)
učinky toxické (1)
účinky vedľajšie (1)
účinky zdravotné (2)
učiteľ (2)
učiteľ a žiak (3)
učitelia (34)
učitelia "postmoderní" (1)
učitelia a žiaci (4)
učitelia českí (1)
učitelia materských škôl (6)
učitelia triedni (1)
učitelia vysokých škôl (1)
učitelia základných škôl (1)
učitelia ZUŠ (1)
učiteľky (1)
učiteľstvo (1)
učivo stredných škôl (27)
učivo základných škôl (5)
účtovanie súvzťažné (2)
účtovnícto koncernové (1)
účtovníctvo (22)
účtovníctvo finančné (4)
účtovníctvo jednoduché (4)
účtovníctvo manažérske (1)
účtovníctvo podvojné
účty bežné (1)
údaje technické (3)
udalosti (6)
udalosti historické
udalosti kultúrno-politické (1)
udalosti neobjasnené (3)
udalosti politické (2)
udalosti rodinné (1)
udalosti skutočné (3)
udalosti tajomné (1)
údenie (1)
údeniny (2)
udiarne (4)
Údolie kráľov (2)
udržateľnosť života (1)
udržateľný rozvoj (5)
údržba (25)
údržba a opravy (29)
údržby (1)
udržiavanie (1)
UFO (29)
Uganda (1)
Uglov, Fiodor (1)
Uher, Rudolf, 1913-1987 (1)
Uherský Brod (Česko) (2)
uhlie (3)
uhorky (1)
Uhorská akadémia vied (1)
Uhorské kráľovstvo (6)
Uhorsko (32)
Uhorsko stredoveké (2)
Uhorský snem (1)
ucho (1)
uchovávanie (1)
úchylky (1)
ukazovatele ekonomické (1)
ukážky (3)
ukážky textov (1)
ukončenie podnikania (1)
úkony pohybové (1)
Ukrajina (8)
Ukrajinci (1)
ukrižovanie (1)
ulice (1)
ulitníky (3)
Ullmann, Liv (nórska divade.. (1)
úloha peňazí (1)
úlohy (4)
úlohy a povinnosti (1)
úlohy a riešenia (3)
úlohy konštrukčné (2)
úlohy logické (1)
úlohy predškolské (1)
úlohy problémové (1)
úlohy programované (1)
úlohy riešené
úlohy slovné (1)
úlohy slovné integrované (1)
úlohy učebné (1)
úlohy vybrané (2)
ultrasonografia (1)
ultrasonografia abdominálna (2)
ultrazvuk (6)
Umbria (Taliansko) (1)
umelci (6)
umelci národní (1)
umelci rómski (1)
umelci sovietski (1)
umelci talianski (1)
umelci výtvarní českí (2)
umelci výtvarní slovenskí (3)
umelci výtvarní talianski (2)
Umeleckohistorické múzeum,.. (1)
umelkyne české (1)
umenia bojové (5)
umenia bojové čínske (1)
umenia dramatické (1)
umenie
umenie a vzdelanosť (1)
umenie antické (2)
umenie aztécke (1)
umenie bojové (5)
umenie byzantské (5)
umenie čínske (1)
umenie dekoratívne (1)
umenie dramatické (4)
umenie egyptské (1)
umenie gotické (2)
umenie gotické české (2)
umenie grécke (2)
umenie indiánske (1)
umenie indické (2)
umenie Inkov (1)
umenie insitné (1)
umenie islamské (3)
umenie japonské (3)
umenie ľudové (4)
umenie ľudové slovenské (1)
umenie ľudové výtvarné (1)
umenie mayské (1)
umenie moderné (3)
umenie praveké
umenie predhistorické (1)
umenie primitívne (1)
umenie ranokresťanské (2)
umenie rečnícke (1)
umenie renesančné (2)
umenie rímske (2)
umenie románske (2)
umenie ruské (2)
umenie sakrálne (1)
umenie slovesné (1)
umenie staroveké (3)
umenie staviteľské (1)
umenie stredoveké (5)
umenie tanečné (1)
umenie užité (1)
umenie úžitkové
umenie vojenské (5)
umenie Východnej Ázie (1)
umenie výtvarné (68)
umenie výtvarné antické (1)
umenie výtvarné arménske (1)
umenie výtvarné barokové (1)
umenie výtvarné české (7)
umenie výtvarné gotické (3)
umenie výtvarné holandské (1)
umenie výtvarné orientálne (1)
umenie výtvarné rokokové (1)
umenie výtvarné románske (1)
umenie výtvarné rómske (1)
umenie výtvarné ruské (2)
umenie výtvarné slovenské
umenie výtvarné sovietske (2)
umenie výtvarné staroveké (1)
umenie výtvarné stredoveké (2)
umenie výtvarné svetové (1)
umieranie (5)
umiernenosť (1)
úmrtia násilné (1)
úmrtia záhadné (2)
únava (3)
únava chronická (1)
UNESCO (1)
únia menová (1)
únie menové (1)
uniformy (1)
uniformy vojenské (1)
úniky daňové (1)
UNIMARC /formát/ (1)
univerzalizmus (1)
Univerzita Komenského, Brat.. (1)
univerzity stredoveké (1)
univerzity tretieho veku (1)
univerzity tretieho veku -.. (1)
UNIX (operačný systém) (1)
UNIX V (operačný systém) (1)
únosy (8)
únosy detí
únosy lietadiel (4)
únosy žien (1)
upcycling (1)
upevňovanie (1)
upíri (28)
uplatnenie profesijné (2)
uplatnenie v praxi (1)
upratovanie (1)
úprava
úprava a ošetrovanie (1)
úprava chemická (1)
úprava kuchynská (1)
úprava okolia (3)
úprava potravín (1)
úprava vody (2)
úpravy
úpravy architektonické (1)
úpravy dekoratívne (1)
úpravy interiérové (1)
úpravy povrchové (8)
úpravy pozemkové (1)
úpravy stavebné (5)
úpravy vegetačné (1)
Ur (Mezopotámia) (1)
Ural (4)
úrazy
úrazy športové (1)
úrazy zubov (1)
Urban, Jozef, 1964-1999 (1)
Urban, Milo, 1904-1982 (5)
urbanizácia (2)
urbanizmus
určovanie (7)
urieknutie (1)
urínoterapia (1)
úroda (3)
úrodnosť (2)
úrokovanie (1)
úroky (2)
urológia (8)
úroveň školy (1)
úroveň technologická (1)
úroveň vzdelávania (1)
Ursíny, Dežo (slovenský spe.. (1)
Ursíny, Ján, 1896-1972 (1)
Uruguay (1)
Urx, Eduard, 1903-1942 (1)
úryvky (1)
USA (>99)
USD/EUR (1)
úsilie štátoprávne (1)
uskladňovanie (2)
úslovia (6)
usmerňovače polovodičové (1)
uspávanky (3)
úspech (7)
úspech finančný (3)
úspech spoločenský (3)
úspech životný (1)
úspechy finančné (3)
úspechy liečebné (1)
úspešnosť (17)
úspešnosť v podnikaní (1)
úspora (4)
úspora energie (3)
usporiadanie sveta po 2. sv.. (1)
usporiadanie štátnoprávne (2)
úspory (2)
úspory (ekonom.) (1)
úspory energetické (1)
ústava (2)
Ústava Českej republiky (1)
Ústava Európskej únie (2)
Ústava Slovenskej republiky
ústavnosť (1)
Ústavný súd SR (1)
ústavy (26)
ústavy diagnostické (1)
ústavy vidiecke výchovné (1)
ústrojenstvo dýchacie (17)
ústrojenstvo pohlavné (1)
ústrojenstvo pohybové
ústrojenstvo prežúvacie (1)
ústrojenstvo sluchové (2)
ústrojenstvo tráviace
utečenci (5)
utečenci nemeckí (po r.1945) (1)
útek na západ (1)
úteky (1)
útesy koralové (3)
útlm (1)
útok teroristický (1)
útoky psychické (1)
utópie sociálne (2)
utopizmus (1)
Utrillo, Maurice (francúzsk.. (1)
utrpenie (1)
útulky (1)
utváranie (3)
útvary geologické (1)
úvahy
úvahy a myšlienky (3)
úvahy a postrehy (1)
úvahy etické (1)
úvahy filozofické (35)
úvahy filozoficko-náboženské (2)
úvahy filozoficko-politické (2)
úvahy filozofujúce (4)
úvahy literárnokritické (1)
úvahy náboženské (2)
úvahy o Bohu (3)
úvahy o vede a filozofii (1)
úvahy o vojne (1)
úvahy o živote (1)
úvahy politické (5)
úvahy populárno-náučné (3)
úvahy psychologické (2)
úvahy satirické slovenské (1)
úvahy sociologické (3)
úvahy spoločensko-kritické (1)
úvahy spoločensko-politické (2)
úvahy teologické (1)
úvahy teoretické (1)
úvahy vedecké (1)
uvedomenie národné (1)
úvery (1)
uzdravenia zázračné (1)
územia chránené (26)
územia chránené prírodné (1)
územia mandátne (1)
územia susedné (1)
úzkosť (7)
uzliny lymfatické (4)
uzly (6)
uzly námornícke (3)
uzly železničné (1)
užívanie (2)
In den Klammern ist Anzahl des Vorkommens von des jeden Termins gebracht.